• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie
    KRS 0000070261

Misja:
- Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego.
- Tworzenie placówek wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. będących realizacją obowiązku szkolnego.

Odbiorcy naszych działań:
- dzieci w wieku 0-7 lat zagrożone niepełnosprawnością,
- dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z wieloraką niepełnosprawnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.