• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Leszczyńskie Stowarzyszenie "Dzieciom Niepełnosprawnym"
    KRS 0000070363

Misja:
Rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej.
Popularyzowanie i promowanie problematyki osób niepełnosprawnych.
Upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej, społecznej i kulturowej ze środowiskiem społecznym w normie.
Minimalizowanie skutków niepełnosprawności dzieci i młodzieży po przez rehabilitację - rewalidację.

Prowadzone działania:

I. Rehabilitacja, rewalidacja i odnowa biologiczna, sport, turystyka i rekreacja
Program "Już pływam";
- Pływanie korekcyjno-kompensacyjne i wspomagania rozwoju fizycznego,psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu i somatyczną ze skrzywieniami układu kostnego, dysfunkcją narządu ruchu, otyłością i po urazach.
- Pływanie sportowe - nauka pływania, sekcja pływacka "ORKI" przy SOSW w Rydzynie, paraolimpiada w pływaniu.
- Pływanie rekreacyjne - Konwaliowy Spływ Kajakowy "Krainą Kwitnącej Konwalii".
Integracyjny turniej kręglarski p.h. "PODARUJ DZIECKU UŚMIECH" z okazji MDDz.
Międzynarodowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

II. Edukacja kulturalna
Konkurs plastyczny: "Moje miejsce na Ziemi" i "Portret Wojska Polskiego".
Warsztaty muzyczne (emisja głosu, rytmika, taniec).
Młodzieżowy festiwal muzyczny.

III. Wydawnictwa
Czasoposmo - Magazyn Regionalny: "nowa elita", foldery.

IV. Konferencje - naukowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.