• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000070474

Misja:
Integrowanie środowiska, krzewienie wiedzy o historii Łagiewnik, organizowanie rocznicowych obchodów 3 maja i 11 listopada, działalność wydawnicza i wystawiennicza, upamiętnienie obywateli Łagiewnik, którzy polegli za wolną i niepodległą Polskę.

Prowadzone działania:
1. Organizacja dla Łagiewnik rocznic III maja i 11 listopada
2. plenery malarskie i wystawy poplenerowe
3. Sesje popularno- naukowe dla Łagiewnik
4. Współpraca z seniorami harcerstwa w Łagiewnikach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.