• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
    KRS 0000070604

Celami są działania zmierzające do:
- przeciwdziałania patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym,
- łagodzenia położenia osób im ulegającym,
- stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
- ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,
- pomoc dla organizacji zagranicznych, w krajach objętych pomocą przez Polskę.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi obecnie (luty 2009r.) następującą placówkę: Centrum wsparcia we Wrocławiu przy ul. Lelewela 23/2/4 (od czerwca 2002r.) i przy ul. Prostej 46/7 (od maja 2008r.) - placówka specjalistycznego poradnictwa (psychologiczne, prawne, psychiatryczne) wraz z zespołem mieszkań chronionych dla osób starszych a także osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie będzie 36 miejsc noclegowych. Centrum posiada pokoje 1 lub 2 osobowe, na każde 2- pokoje przypada aneks kuchenny i punkty sanitarne (prysznice, wc, pralki). Część osób czeka na przydział lokali socjalnych, a część dopóki im stan zdrowia pozwali samodzielnie u nas funkcjonują i dopiero w sytuacji wymagającej całodobowej pielęgnacji i opieki są kierowani do domów pomocy społecznej. Mieszkańcy mają do dyspozycji pracownika socjalnego, psychologa i prawnika. poza tym organizowane są wyjścia do teatru, kina lub na koncerty. Lokalizacja placówki w centrum Wrocławia umożliwia łatwe włączanie się mieszkańców w rożne impresy oferowane przez inne instytucje w Mieście.

Inne działania:
Organizowanie szkoleń i dokształcanie dla członków stowarzyszeń.
Prowadzenie działalności gospodarczej, w celu uzyskiwania środków na działalność statutową i aktywizowania zawodowego klientów ww. placówek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.