• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki"
    KRS 0000070766

Misja:
- niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji,
- informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
- podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
- wymiana doświadczeń między kobietami,
- informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
- ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,
- promocja zdrowia,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- edukacja zdrowotna,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania:
- prowadzenie regularnych zajęć z psychoterapii i rehabilitacji dla 100 Amazonek (1 raz w tygodniu zajęcia z psychologiem, 1 raz w tygodniu ćwiczenia rehabilitacyjne na Krytej Pływalni, 3 dni w tygodniu masaże limfatyczne),
- organizowanie wyjazdów kobiet na turnusy rehabilitacyjne, w bieżącym roku z tej formy rehabilitacji skorzysta 20 kobiet,
- działalność misyjna wolontariuszek wśród kobiet chorych na raka (stałe dyżury w siedzibie klubu i w Poradni Onkologicznej),
- pozyskiwanie kobiet po mastektomii w szeregi Stowarzyszenia w celu niesienia im pomocy psychofizycznej,
- prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej profilaktyki raka piersi w mediach lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.