• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
    KRS 0000070831

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest to organizacja pożytku publicznego działająca od wielu lat składająca się kilku sekcji i zrzeszająca artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo, ceramika i różne rodzaje rękodzieła. Celem organizacji jest pomaganie młodym twórcom znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, a przy tym nabierać pewności we własne możliwości. Stowarzyszenie ma za sobą kilka udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę robotniczą.Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego pracownicy kopalń, emeryci i renciści, związani tematycznie pracą. Profil Stowarzyszenia to promowanie sztuki Górniczej i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Artyści bardzo chętnie biorą udział w działalności charytatywnej. Są otwarci na współpracę, potrafią podejmować nowe wyzwania i doskonale znajdują się w środowisku artystycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.