• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna
    KRS 0000071154

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół, mającą na celu:
1) zrzeszanie osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna w celu poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
2) likwidację barier psychologiczno-społecznych i wyzwalanie inicjatywy osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna w kierunku leczenia i rehabilitacji,
3) artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorujących na colitis ulcerosa i chorobę Crohna w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.