• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Hospicjum" w Katowicach
    KRS 0000071161

Misja
Opieka medyczna, psychiczna, duchowa, pielęgnacyjna, socjalna nad chorymi w terminalnym stanie choroby nowotworowej przebywającymi w swoich domach. Opieka bezinteresowna, a dla chorego bezpłatna.

Prowadzone działania
Opieka nad chorymi w granicach miasta Katowice, również pomoc rodzinom chorych.
Szkolenia (kierowanie na kursy specjalistyczne) wszystkich wolontariuszy.
Propagowanie w społeczeństwie idei opieki hospicyjnej.
Wspieranie rodzin osieroconych poprzez istniejącą Wspólnotę Rodzin Hospicyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.