• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Judaica
    KRS 0000071360

Misja
Ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów w Polsce.
Upowszechnianie wiedzy o narodzie żydowskim.
Wpływanie na harmonijny rozwój stosunków między Polakami i Żydami.

Prowadzone działania
Otwarcie i promocja Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu.
Inicjowanie i wspieranie prac naukowo - badawczych, programów edukacyjnych, wymiany stypendystów oraz wymiany turystycznej.
Organizowanie wykładów i spotkań z krajowymi i zagranicznymi wykładowcami, artystami i pisarzami, koncertów, spektakli teatralnych, baletowych, wystaw, filmów, konferencji, seminariów i dyskusji.
Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie wykładów i przygotowanie programu lekcji dla studentów New York University.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.