• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Forum Chrześcijańskie"
    KRS 0000071551

Misja:
Praca na rzecz stworzenia warunków dla duchowego, intelektualnego i fizycznego rozwoju jego członków i środowiska.
Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kulturalno - oświatowej.
Budowa więzi międzyludzkich dla organizowania wzajemnej pomocy i współdziałania w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.
Kształtowanie demokratycznych form współżycia ludzi i przestrzeganie w działaniu etyki katolickiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.