• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań"
    KRS 0000071636

Misja:
Niesienie pomocy dzieciom i rodzinom na płaszczyźnie:
- socjalnej,
- edukacyjno-wychowawczej,
- rekreacyjnej,
- rehabilitacyjnej.

Prowadzone działania:
Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.