• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "Rodzina"
    KRS 0000071920

Misja:
Pomoc rodzinie, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom eksperymentującym z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.