• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu
    KRS 0000072049

Misja
Działania na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Prowadzone działania
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla dzieci z głębszymi stopniami upośledzenia i sprzężonymi niepełnosprawnościami, Punktu Wczesnej Interwencji, Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego oraz imprez okolicznościowych i wycieczek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.