• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Bliźniemu "Credo"
    KRS 0000072469

Misja
1. Podejmowanie działań wychowawczych, oświatowych i społecznych zgodnie ze społeczną nauką Kościoła.
2. Materialna i niematerialna pomoc osobom potrzebującym, w tym osobom chorym i niepełnosprawnym. Pomoc niematerialna polega na organizowaniu i świadczeniu bezpośredniej opieki i osobistej pomocy.
3. Wspieranie parafii Św. Zygmunta w jej działaniach duszpasterskich i społecznych.
4. Wspieranie innych związków i organizacji o podobnych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.