• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "Źródło"
    KRS 0000072556

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskania własnej postawy w najbliższym otoczeniu, w pracy i środowisku.
2. Przeprowadzanie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu.
3. Współdziałanie z organizacjami w niesieniu pomocy rodzinom, w którym których występuje przemoc.
4. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
5. Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.