• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta "Promienie"
    KRS 0000072661

Misja
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz ulepszania programów przeciwdziałania uzależnieniom, poprawy skuteczności, wdrażania realizacji, upowszechniania nowych programów utrzymywania abstynencji i podstaw trzeźwościowych. Prowadzi działalność w sferze zadań publicznych ba rzecz osób uzależnionych i ich rodzin polegającą na przeciwdziałaniu uzależnieniom, propagowaniu abstynencji i udzielania pomocy tym osobom.

Prowadzone działania
Odbiorcami są rodziny, osoby chore na chorobę alkoholową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.