• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
    KRS 0000072675

Misja
Kultywowanie i realizowanie idei, wartości i tradycji polskiej polityki społecznej. Integracja środowiska polityków społecznych. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.

Prowadzone działania
Koordynacja badań "Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy" na zlecenie MPiPS (2006-2007). Współorganizowanie konferencji XXIV Konferencji Polityków Społecznych "Polityka społeczna - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - sesja międzynarodowa (Ustroń 2006). Prowadzenie działalności wydawniczej - wydanie "Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne" 1/2006.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.