• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Triso - Opolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21
    KRS 0000072761

Misja:
Celem stowarzyszenia jest świadczenie jak najszerszej pomocy dzieciom z zespołem Downa i ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze i integracji ze środowiskiem.

Prowadzone działania:
Indywidualne i grupowe zajęcia z terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i muzykoterapii a także zajęcia z rehabilitacji ruchowej (w tym zajęcia na basenie) i hipoterapia - prowadzone m.in. w ramach realizacji programu PFRON "Partner".
Wszystkie zajęcia odbywają się systematycznie, co tydzień przez cały rok i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa.
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów. Imprezy integracyjne - zabawa z Mikołaje, zabawa karnawałowa, obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, spotkania rodziców, psychoterapia osób z z. Downa, rodziców i opiekunów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.