• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Liga Małżeństwo Małżeństwu
    KRS 0000072880

Liga Małżeństwo Małżeństwu to założone w 1992 roku stowarzyszenie katolickich małżeństw. Propagujemy metody naturalnego rozpoznawania płodności oraz ekologiczne karmienie piersią. LMM należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Wywodzimy się z amerykańskiej organizacji The Couple to Couple League.

Specyfika LMM polega na tym, że nauczycielami naturalnego planowania rodziny są u nas nie pojedyncze osoby, lecz pary małżeńskie, które oprócz fachowej wiedzy przekazują także osobiste doświadczenie praktykowania tego, czego uczą, zgodnie ze słowami papieża Pawła VI zawartymi w encyklice "Humanae vitae":

"(...) sami małżonkowie często pragną podzielić się z innymi wynikami swoich doświadczeń. Dzięki temu w szerokich ramach powołania świeckich znajdzie się nowa i niezwykle doniosła forma apostolatu, w której równi usługują równym. Wtedy bowiem sami małżonkowie podejmują zadania apostolskie, względem innych małżonków, pełniąc rolę ich przewodników."

Liga Małżeństwo Małżeństwu zajmuje się szeroką działalnością na rzecz propagowania cywilizacji życia m.in.:
- prowadzimy kursy naturalnego planowania rodziny (metoda objawowo-termiczna),
- szkolimy nauczycieli NPR,
- wydajemy książki do samodzielnej nauki NPR-u,
- od 1997 roku prowadzimy serwis internetowy www.npr.pl będący kompendium wiedzy na temat NPR, a także forum dyskusyjne, porady on-line oraz przychodnię Pro-Vita skupiającą lekarzy pro-life z całej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.