• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Socjologiczne
    KRS 0000073055

Misja
Popieranie rozwoju socjologii.
Upowszechnianie wiedzy socjologicznej.
Kształtowanie etyki zawodowej socjologów oraz reprezentowanie interesów członków Towarzystwa w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

Prowadzone działania
Organizowanie odczytów i konferencji.
Przyznawanie corocznych nagród za pracę z dziedziny socjologii dla autorów z młodszego pokolenia, za najlepsze prace magisterskie oraz w dziedzinie krytyki socjologicznej.
Organizowanie forum wymiany doświadczeń i myśli pomiędzy praktykami i socjologami.
Wydawanie Biuletynu "Informacje Bieżące". Biuletyn zawiera dodatek "Bibliograficzną Informację Bieżącą".
Publikowanie kwartalnika "Polish Sociological Review".
Popularyzowanie wiedzy socjologicznej w społeczeństwie i w mediach.
Wspólne z Fundacją Upowszechniania Nauki organizowanie cyklu publicznych wykładów "Społeczeństwo Polskie w świetle najnowszych badań socjologicznych".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.