• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca "Warmia"
    KRS 0000073068

Głównym celem Stowarzyszenia jest utrzymanie i rozwój działalności Zespołu Pieśni i Tańca Warmia, jako ośrodka edukacji i wychowania, którego przeszło 150-cio osobowa społeczność rekrutuje się z przedstawicieli głównie społeczności Miasta Olsztyn, od dzieci najmłodszych (4-5 lat) poprzez młodzież po osoby dorosłe (ich rodziców i dziadków).
Stowarzyszenie, obok pracy merytorycznej Zespołu, jest organizatorem programów i imprez edukacyjno-artystycznych (szkolenia, konkursy, festiwale)kultywując tradycje narodowe i regionalne, propagując kulturę naszego narodu.

Prowadzone działania
Zespół pracuje w 8 grupach artystycznych, przez wszystkie dni tygodnia, prezentując swój program artystyczny w koncertach, których ilość w skali roku sięga liczby 200 prezentacji, co stanowi pewnego rodzaju ewenement w skali Kraju.
Ponadto, obok organizacji najbliższych imprez charytatywnych na rzecz Orkiestry Świątecznej Pomocy (8-9.01.2005 r.) i dzieci dotkniętych chorobą stwardnienia rozsianego (14.03.2005 r.) przeprowadzi przy współpracy z Olsztyńską Szkołą Wyższą i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 3 sesje szkoleń dla ok. 80 słuchaczy (nauczycieli z Olsztyna i Regionu) kierunków "Sztuka" i "Wiadomości o Kulturze" (15.01, 23-24.04, i 7-8.05.2005 r.).
Na podstawie wniosku złożonego do Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej "Instytut Adama Mickiewicza" w Warszawie, planowane są prezentacje artystyczne (wystawa grafiki, fotografii i programy estradowe) pt. "Polska, Warmia i Mazury - bogactwo ludzi i natury" w ramach akcji promującej Polskę na terenie Niemiec (kwiecień, sierpień i listopad 2005 r.)
Przy wspólpracy z Urzędem Miasta Olsztyn oraz Polskiej Sekcji CIOFF w Warszawie, Stowarzyszenie organizuje cykliczne (coroczne) imprezy artystyczne, będące jednymi z największych masowych imprez Miasta tj.
- Spotkania Folklorystyczne Mniejszości Wschodu (25-26.06.2005 r.),
- X Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru (17-24.07.2005 r.),
- VI Międzynarodowy Konkurs Zabaw Ludowych (10.07.2005 r.),
- II Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych (19-24.07.2005 r.),
- XI Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich (22-24.07.2005 r.).
Powyższe imprezy odbywają się pod Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, przy udziale ok. 800 artystów z Kraju i Świata. Ich masowość (wstęp wolny) podkreśla niezliczona (kilkadziesiąt tysięczna) ilość publiczności - mieszkańców miasta i gości turystycznych.
Zespół realizuje w trakcie roku (głównie w okresie letnim) zamówienia i oferty kontrahentów na obsługę indywidualnych imprez min. "Biesiada Ludowa", "Kapela Ludowa", programy estradowe: "Wieczerza Żydowska" i "Wieczór Autorski Wojciecha Gęsickiego". Programy są realizowane dla indywidualnych kontrahentów na terenach lokali gastronomicznych, ośrodkach turystycznych i salach koncertowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.