• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne
    KRS 0000073282

Misja
Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej wsród dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Działalność statutowa to prowadzenie gimnazjum społecznego. Działalność skierowana jest do społeczności dwóch powiatow: grodziskiego i pruszkowskiego. Aktualnie do gimnazjum uczęszcza 115 uczniów i osiagają oni wysokie wyniki testu gimnazjalnego.
Realizacja krajowych i zagranicznych programów i projektów edukacyjnych: Socrates-Comenius, Green, Bellotto ,wolontariat uczniowski.
Organizacja przystępuje do realizacji zadań zleconych przez samorząd lokalny a skierowanych do lokalnego środowiska młodzieżowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.