• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont
    KRS 0000073389

Misja:
Pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, a szczególnie dzieciom z tych rodzin; pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i zagrożonym patologią społeczną.

Prowadzone działania:

Stworzenie funduszu stypendialnego, od lat wypłacamy stypendia najlepiej uczącej się dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin wielodzietnych lub niepełnych; organizujemy świąteczną pomoc żywnościową dla dzieci naszych podopiecznych; organizujemy lub finansujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Fundacja prowadzi dziekanat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim.

W 2005 roku Fundacja zrealizowała projekt pt. "Nie Bez Szans". Celem projektu była pomoc psychiczna i udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonym patologiami społecznymi - alkoholizmem, narkotykami, nikotyną, przemocą poprzez między innymi zajęcia w grupie teatralnej. Efektem projekt było powołanie przy Fundacji grupy teatralnej pn. "Szelest", która działa do dnia dzisiejszego.

Od października 2003 roku przy Fundacji działa "Centrum Porad Obywatelskich", w którym dyżury pełnią: prawnik, pedagog i psycholog. Działalność Centrum Porad Obywatelskich w głównej mierze polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy osobom fizycznym, które za względu na sytuację materialną lub osobistą nie mogą samodzielnie bronić swoich praw i interesów. Osoby zaangażowane w Centrum Porad Obywatelskich świadczą swoją działalność społecznie. Beneficjenci Centrum Porad Obywatelskich uzyskują informację o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.