• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lipnik"
    KRS 0000073395

Misja:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego dzielnicy Lipnik miasta Bielska-Białej. Podejmowanie działań zmierzających do integracji mieszkańców, odtwarzanie więzi społecznych oraz budowa świadomości terytorialno-kulturowej lokalnej społeczności.

Najważniejsze realizowane projekty:
1. Uratowanie historycznego budynku Domu Polskiego w Lipniku przy ul. Podgórnej 29 przed katastrofą budowlaną oraz zmianą formy użytkowania inną niż działalność kulturalna,
2. Doprowadzenie do utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Lipniku,
3. Organizacja lokalnych imprez pt.: „Piknik Lipnicki”, które od 1998 roku organizowane były w Amfiteatrze na stokach Groniczek,
4. Wydanie w 2002 roku książki o historii dzielnicy pt. „Zarysu dziejów Lipnika” autorstwa dr Jerzego Polaka,
5. Wydawnictwo „Gazeta Lipnicka”, pismo społeczno – informacyjne, ukazujące się w dzielnicy od 1997 roku,
6. Organizacja od 1998 roku dorocznego „Koncertu Noworocznego Młodzieżowej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Lipnik”,
7. W roku 1998 Stowarzyszenie Lipnik było organizatorem Jubileuszu 700 lecia dzielnicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.