• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom
    KRS 0000073706

Misja:
Organizacja i rozwijanie różnych form czynnego wypoczynku w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie pochodzących z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo.
Pomoc rzeczowa dzieciom i młodzieży przebywających w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej.
Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw.

Prowadzone działania:
W okresie maj - wrzesień zapewnienie czynnego wypoczynku zarówno w weekendy jak i wakacje dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
Prowadzenie "Zielonych Szkół" na terenie bazy obozowo-biwakowej (jednocześnie możemy przyjąć 80 uczestników).
W okresie całego roku pomoc w nauce, pomoc rzeczowa (żywność, odzież, pomoce szkolne, art. pierwszej potrzeby) dzieciom i młodzieży z w/w rodzin, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.