• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego
    KRS 0000073816

Prowadzone działania
Pomoc i wspieranie nauczycieli,instruktorów placówek edukacji nieformalnej (pozaszkolnej) w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.Organizowanie wypoczynku wakacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.