• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Mordów
    KRS 0000073850

Działamy na rzecz rozwoju społecznego Miasta i Gminy Mordy. Propagujemy kulturę naszego regionu. Wspieramy inicjatywy wolontariatu młodzieżowego, cztery koła seniorów, działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Jesteśmy najdłużej działającym stowarzyszeniem na terenie naszej gminy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.