• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Imieniem Błogosławionego Ojca Damiana
    KRS 0000074164Prowadzone działania
Fundacja jest organizacją charytatywną działającą na rzecz osób upośledzonych umysłowo, stosującą w swej działalnosci naukę kościoła. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej U Ojca Damiana.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.