• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Naukowych "Twin-Labor Et Scientia"
    KRS 0000074698

Misja
Finansowanie badań naukowych i klinicznych, głównie w dziedzinie onkologii ginekologicznej, wpływu leków w schorzeniach nowotworowych. Organizowanie i finansowanie kongresów, konferencji.

Prowadzone działania
Zbieranie środków finansowych na prowadzenie badań. Wydawanie publikacji naukowych. Zakupienie aparatury naukowo - badawczej. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi. Promowanie wyników badań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.