• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Hipodrom"
    KRS 0000074749

Stowarzyszenie "Hipodrom" to organizacja na rzecz koni. Stworzyliśmy ją z pasji i miłości do koni, z myślą o koniach i ich potrzebach oraz w celu propagowania dobrego koniarstwa. Prowadzimy także działania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Nasza misja to niesienie pomocy koniom oraz choć poprawy losu i bytu tych zwierząt. Poprzez nasze działania staramy się wpływać na zmianę mentalności ludzi i przełamywać złe stereotypy. Propagujemy i uczymy właściwego podejścia do koni, ich treningu i użytkowania. Uczymy języka koni oraz pomagamy poznać i zrozumieć ich psychikę i zachowania. Rozpowszechniamy własne metody współpracy z końmi, wypracowane w oparciu o głęboką wiedzę, poparte wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Propagujemy współpracę z koniem, przy zupełnym wyeliminowaniu siły i przemocy, na bazie pełnego porozumienia opartego na zaufaniu, w sposób respektujący naturę konia. Prowadzimy jak najszerzej rozumiane działania na rzecz psychicznego i fizycznego zdrowia koni. Roztaczamy dożywotnią opiekę nad końmi zasłużonymi oraz nad końmi odratowanymi. Zajmujemy się końmi na emeryturze. Oprócz tego staramy się nieść pomoc koniom źle traktowanym, ratujemy konie zagrożone sprzedażą na rzeź oraz zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją koni skrzywdzonych przez ludzi i los.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.