• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dbaj o Kręgosłup"
    KRS 0000074957

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Prowadzone działania:
Organizacja i realizacja:
1. Szkoleń edukacyjne pod nazwą "Dbaj o kręgosłup" z zakresu diagnozowania i rozpoznawania wad postawy ciała u dzieci, skierowane dla rodziców dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Indywidualne szkolenia kontrolno-edukacyjne z zakresu wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Przygotowanie gminnych programów profilaktycznych w zakresie wad postawy ciała dzieci i młodzieży na terenie Miast i Gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Skoczów, Racibórz, Cieszyn, Kozy, Szczyrk, Pawłowice, Buczkowice, Porąbka.
4. Wdrożenie gminnych programów profilaktycznych w zakresie wad postawy ciała dzieci i młodzieży na terenie Miast i Gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Skoczów, Racibórz, Cieszyn,
5. Szkolenia doskonalące z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla nauczycieli i fizjoterapeutów, pielęgniarek i lekarzy - 1996 do nadal.
6. Prowadzenie nauki pływania dla dzieci i młodzieży - 2000 do nadal.
7. Prowadzenie nauki jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży - 2012 do nadal.
8. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej i instruktaży ćwiczeń domowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 2010 do nadal.
9. Uruchomienie i prowadzenie konsultacji specjalistycznych połączonych z instruktażem ćwiczeń domowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaawansowanymi skoliozami - 2000 do nadal.
10. Aktywny udział i organizacja oraz współorganizacja konferencji naukowych poświęconych tematyce problemu wad postawy ciała u dzieci i młodzieży (2008, 2011)
11. Prezentacja na ogólnopolskich konferencjach naukowych referatów poświęconych problematyce zdrowotności i wad postawy ciała (Biała Podlaska 2005, Bielsko-Biała 2008, Biała Podlaska 2010, Katowice 2011, Katowice 2011, Kraków 2012, 2014)
12. Zakup i nieodpłatne użyczenie specjalistycznego sprzętu korekcyjnego i wyposażenia dla BSOGKK oraz osób fizycznych.
13. Popularyzacja tematyki wad postawy ciała dzieci i młodzieży w prasie, radiu i telewizji regionalnej i ogólnopolskiej.
14. Drukowanie materiałów informacyjnych dot. wad postawy ciała oraz instruktaży ćwiczeń domowych.
15. Kolonie zdrowotne dla dzieci z wadami postawy ciała - 1996 do nadal.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.