• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Concordia"
    KRS 0000075135

Misja
Przeciwdziałnie wykluczeniu osób chorych psychicznie za społeczeństwa, szerzenie wiedzy na temat chorób psychicznych.

Prowadzone działania
Opieka nad chorymi psychicznie, ich rodzinami oraz wsparcie ze strony organizacji (obozy, wycieczki - z rodzinami).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.