• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnickiego
    KRS 0000075411

Misja
Kultywowanie pamięci gen. J. Dowbor Muśnickiego jako postaci historycznej w dziele odzyskania przez Poznań i Wielkopolskę niepodległości po zaborach. Popularyzowanie jego ogromnych zasług na stanowisku Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz mistrzowskiego organizatora Armii Wielkopolskiej.

Prowadzone działania
Zorganizowanie w nowo wybudowanej szkole podstawowej w Lusowie muzeum poświęconego Powstaniom Wielkopolskim i jego dowódcom. Odczyty, prelekcje, spotkania. Dbanie i opieka nad mogiłą generała na cmentarzu w Lusowie. Opieka nad placem im. generała w Lusowie.
Od 14 lat prowadzimy Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Zusowie. W ciągu tego okresu zgromadziliśmy ok 4 tys. obiektów muzealnych. Nasze muzeum zwiedziło już 30 tys. osób, głównie młodzież szkolna. Zorganizowaliśmy już 12 sesji popularno - naukowych.
Każdego roku organizujemy uroczystości świąt narodowych, państwowych.
Działalność wydawnicza: foldery o muzeum, kronika działalności, biografia porucznik pilot Janiny Zawadowskiej zamordowanej w Katyniu 22.04.1940.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.