• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
    KRS 0000075571

Misja:
Propagowanie i pielęgnowanie idei zdrowego rozwoju dziecka. Wspieranie działalności przedszkoli waldorfskich na terenie całej Polski. Kształcenie pedagogów i rodziców w zakresie pedagogiki waldorfskiej i zagadnień z nią związanych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Przedszkola Waldorfskiego w Bielsku-Białej. Tworzenie warunków do umożliwienia edukacji dzieci z najuboższych rodzin - w ramach wyrównywania szans. Organizowanie otwartych wykładów i seminariów pedagogicznych, a także zajęć artystycznych dla dorosłych i dzieci (kursy malowania, szycia zabawek, filcowania i inne ). Współpraca z ośrodkami w kraju i zagranicą oraz wymiana doświadczeń. Pomoc charytatywna na rzecz osób potrzebujących. Współpraca z bielskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.