• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Hospicjum Bonifratrów
    KRS 0000075671

Misja:
Działania na rzecz Hospicjum Bonifratrów.

Prowadzone działania:
Organizowanie pomocy, wolontariatu, pozyskiwanie funfuszy przez organizację imprez. Współpraca z Zakonem Bonifratrów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.