• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"
    KRS 0000075879

Celem stowarzyszenia "ZADBA" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie.
- wspieranie rozwoju i pomoc w usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od pomocy społecznej, poprzez aktywne stanowienie o sobie,
- przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych oraz dążenie do ich uspołecznienia i rozwoju,
- podejmowanie działań na rzecz uświadamiania i uwrażliwiania społeczeństwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych - że osoby o specjalnych potrzebach przede wszystkim i przez cały czas są ludźmi.

Prowadzone działania:
- realizujemy projekt wczesnego wspomagania, dzięki któremu opieką terapeutyczno-rehabilitacyjną mogły zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym
- z inicjatywy stowarzyszenia powstało w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie Przedszkole Specjalne.

Co roku realizujemy następujące projekty:
- Festyn integracyjny organizowany dla uczniów naszej placówki i ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu”
- „Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie
- „Zabawy integracyjne w wodzie” - zawody i zabawy sportowe na sopockim basenie
- „Muzyczno – teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne
- Letni turnus rehabilitacyjny „Wędrówki ku samodzielności”, w miejscowości Przebrno koło Krynicy Morskiej
- Obóz rehabilitacyjny dla starszych uczniów ZSS nr 5 we Wdzydzach Kaszubskich
- Dogoterapia – „Mój przyjaciel pies”.

Ponadto:
- dofinansowaliśmy aparat słuchowy dla ucznia gimnazjum,wsparliśmy materialnie rodziny z osobami niepełnosprawnymi
- współuczestniczyliśmy w przygotowaniu projektu europejskiego, umożliwiliśmy konsultacje dzieci u specjalistów
- przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

A także:
- Przy współpracy z Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni organizujemy Musicalowe Koncerty Charytatywne oraz aukcję prac plastycznych naszych podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.