• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry"
    KRS 0000075943

Podstawowym celem działalności Międzyszkolnego Klubu Sportowego Basket Chrobry Głogów jest szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki.
MKS Basket Chrobry jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Celem stowarzyszenia jest propagowanie i organizowanie sportu przez objęcie opieką szkoleniową i wychowawczą młodzieży szkolnej oraz współdziałanie w tym kierunku z organizacjami sportowymi, społecznymi i gospodarczymi.
Klub realizuje działania statutowe poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu jaką jest koszykówka. Działania nasze służą propagowaniu koszykówki w naszym mieście, województwie i Polsce.
Klub prowadzi dwie sekcje: żeńską i męską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.