• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej
    KRS 0000076016

Misja:
Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie filozofii politycznej, zwłaszcza politycznych podstaw państwa demokratycznego.
Prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii politycznej, zwłaszcza nad związkami między tradycją myśli chrześcijańskiej, liberalnej i konserwatywnej.
Badanie i popularyzacja polskich tradycji politycznych minionych stuleci.
Analiza głównych dylematów współczesnej polityki, szczególnie w jej wymiarze międzynarodowym, i inspirowanie debaty publicznej na ten temat.

Prowadzone działania:
- Działalność edukacyjna: cykle wykładów i warsztatów adresowanych do studentów, uczniów szkół średnich i nauczycieli m.in. "Polskie tradycje intelektualne", "Władza czyli...? Przypadek I RP".
- Działalność badawcza: prace analityczne i opracowania naukowe w ramach programów "Spór o przyszłość UE - polska perspektywa", "Filozofia polityczna", "Polskie tradycje intelektualne". Rezultaty prac są prezentowane w czasie konferencji naukowych i debat publicznych oraz na stronach internetowych OMP.
- Działalność wydawnicza: serie "Biblioteka Myśli Politycznej", "Polskie Tradycje Intelektualne", "Studia i analizy", "Klasyka myśli filozoficznej", "Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej", "Z archiwów bezpieki. Nieznane kart PRL", "Kanon współczesnej filozofii".
- Strony internetowe: www.omp.org.pl, www.polskietradycje.pl, www.usa-ue.pl, www.sporyokapitalizm.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.