• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I ich Rodzin "Amikus"
    KRS 0000076058

Naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, osobom starszym. Działamy na rzecz poprawy ich jakości życia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług i pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej, oraz profilaktyki zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
- tworzenie optymalnych warunków sprzyjających poprawie zdrowia członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników
- zapewnienie najlepszych warunków rozwoju osobistego, zawodowego oraz poprawy zdrowia
- zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi podopiecznym oraz ich rodzinom
- zapewnienie zespołu pracowników gwarantującym swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami osobistymi realizację celów Stowarzyszenia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.