• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"
    KRS 0000076193

Misja:
Działania na rzecz niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych.

Prowadzone działania:
Warsztaty terapii zajęciowej, rehabilitacja, hippoterapia, basen, organizacja festynów i imprez.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.