• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomoc Dzieciom"
    KRS 0000076600

Misja
Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia muzyczne (Studio Piosenki ”Beciaki”), kształcące młodych wokalistów, zajęcia przedmiotowe (koła zainteresowań, gazetki), taneczne, uzupełniające wiedzę itp. dla uczniów z Suwałk i okolic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.