• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 30 w Tychach
    KRS 0000076897

Stowarzyszenie od 1991r. prowadzi Szkołę Podstawową i Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Tychach. Priorytetem działalności jest stworzenie uczniom bezpiecznych i pełnych wzajemnego szacunku warunków do nauki. Stawiamy na wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę nauczycieli oraz ścisłą współpracę z rodzicami, by umożliwić dzieciom i młodzieży realizację pełni swoich możliwości. Uczniowie szkół prowadzonych przez STO SKT nr 30 biorą udział w konkursach, utrzymują kontakty z rówieśnikami w innych krajach (Szwecja, Ukraina), co roku osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.