• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla
    KRS 0000076900

Misja
Działalność opiekuńcza i charytatywna.
Opieka nad dziećmi, młodzieżą i rodzinami (szczególnie z rodzin patologicznych).
Kształcenie osób wykonujących zawód medyczny.
Inicjowanie działań opiekuńczo-leczniczych zapewniających potrzeby bytowe, psychiczne i religijne świadczone w terminalnej fazie chorób.
Profilaktyka antyalkoholowa.
Zapobieganie narkomanii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.