• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szkolnictwa Muzycznego
    KRS 0000077343

Misja
Rozwijane kultury muzycznej.
Utrwalanie wartości i dorobku artystycznego muzyków związanych z regionem południowo-wschodnim Polski.
Wspieranie szkolnictwa muzycznego.

Prowadzone działania
Organizowanie koncertów.
Zorganizowanie letniego obozu muzyczno-językowego w Iwoniczu - Zdroju.
Wydawanie kwartalnika "Kamerton".
Dofinansowywanie wyjazdu uczniów i nauczycieli na konkursy i kursy metodyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.