• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych "TEPIS"
    KRS 0000077499

Misja
Pogłębianie i poszerzanie wiedzy w zakresie przekładu ekonomicznego, prawniczego i sądowego. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Reprezentowanie interesów tej grupy tłumaczy wobec organów władzy i podejmowanie starań o poprawę ich statusu prawnego i materialnego. Upowszechnianie wiedzy o prawie człowieka do rzetelnego procesu z udziałem tłumacza.

Prowadzone działania
Prowadzenie warsztatów, repetytoriów i kursów dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, inspirowanie do opracowywania podręczników, słowników i literatury dla tłumaczy, nadawanie auspicjów publikacjom przydatnym tłumaczom i adeptom zawodu wydawanym przez np. Translegis lub PWN, występowanie do władz o poprawę statusu tłumaczy przysięgłych, uzgadnianie na forum rządowym zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zalecanych przez Kodeks tłumacza przysięgłego, działanie w organizacjach międzynarodowych i udział w projektach unijnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji tłumaczy, informowanie członków o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przez kwartalny "Biuletyn TEPIS" oraz tłumaczy niezrzeszonych przez stronę www.tepis.org.pl.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.