• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
    KRS 0000077648

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję edukacji na poziomie uniwersyteckim.
Fundacja kreuje i pomaga zrealizować marzenie o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Fundacja wspiera Uniwersytet i integruje środowisko absolwentów.

Cele Fundacji dla UJ:
1) Promocja edukacji na poziomie uniwersyteckim.
2) Wspomaganie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.