• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Gniazdo Rodzinne
    KRS 0000077872

Misja:
Troska o ludzi starszych, samotnych przez budowę ośrodków opieki, świadczenia terapeutyczne, rehabilitację o fizykoterapię dla pensjonariuszy, osób potrzebujących, poszkodowanych przestępstwami, przemocą, wypadkami komunikacyjnymi- zachowując zasadę non-profit.

Fundacja prowadzi Dom Pomocy Społecznej, przeznaczając 15 miejsc dla najbardziej potrzebujących osób z opieki społecznej.
Fundacja współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kieruje swoich podopiecznych na bezpłatna rehabilitację i obiady.
Przez tę współpracę realizowane są działania statutowe:
- zapewnienie opieki i godnego życia osobom starszym i samotnym wymagającym pomocy w Ośrodku Opieki
- opieka domowa- odwiedzanie osób starszych, chorych
- rehabilitacja i fizykoterapia pensjonariuszy, innych osób potrzebujących, osób poszkodowanych przestępstwami, przemocą lub wypadkami komunikacyjnymi, skierowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.