• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie
    KRS 0000077974

Towarzystwo ma na celu:
- Zrzeszanie osób ze Stwardnieniem Rozsianym celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
- Wyzwalanie inicjatyw osób ze Stwardnieniem Rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
- Likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze Stwardnieniem Rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między nimi,
- Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze Stwardnieniem Rozsianym.

Aktualne działania dotyczą głównie informowania członków o najnowszych formach leczenia i rehabilitacji. Odbiorcami są członkowie oddziału chorzy na SM i osoby niepełnosprawne z poza oddziału. O ile osoby mogące poruszać się jeszcze samodzielnie są w stanie dotrzeć do punktów rehabilitacji, to osoby leżące czy na wózkach inwalidzkich wymagają, aby to do nich dotarł rehabilitant.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.