• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"
    KRS 0000077983

Naszym celem jest promowanie nowoczesnych technik (CAD/CAM/CAE/CNC ... i inne), w skrócie CAx oraz:
1) pozyskanie zrozumienia i poparcia organizacji gospodarczych, naukowych, środowisk inżynierów i techników oraz nauczycieli szkół średnich do idei upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich CAD/CAM/CAE ...;
2) szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska osiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich (Forum Inżynierskie ProCAx, warsztaty, konkursy projektowe);
3) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi komputerowymi systemami inżynierskimi (Forum Inżynierskie ProCAx, Warsztaty dla nauczycieli szkół technicznych, konkursy dla studentów);
4) wypracowanie systemu stanowiącego ofertę systematycznego aktualizowania wiedzy dla środowisk inżynierskich (Certyfikat umiejętności CAx).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.