• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Klub Kawaleryjski
    KRS 0000078096

Misja
Utworzenie i coroczne wystawianie Honorowego Szwadronu Kawalerii III RP.
Organizacja zawodów kawaleryjskich, rajdów, szkoleń.
Budowa społecznego zaplecza zarówno dla etatowej jednostki konnej jak i dla wystawionego przez Stowarzyszenie oddziału. Szkolenie przedpoborowe młodzieży.
Rozszerzenie własnej infrastruktury poprzez budowę nowych oddziałów terenowych. Ścisła współpraca z wojskiem. Szeroko pojęta edukacja społeczna gł. młodzieży.

Prowadzone działania
Rozbudowa oddziałów terenowych, kompletowanie wyposażenia (mundury, rzędy kawaleryjskie itp.). Szkolenie członków PKK według regulaminów wojskowych. Gromadzenie środków finansowych w celu zabezpieczenia sprawnego wystawienia Honorowego Szwadronu Konnego, w trakcie ważnych uroczystości państwowych i wojskowych na terenie Warszawy oraz innych miastach na terenie kraju. Przygotowanie i wyposażenie - wyszkolenie orkiestry konnej.
Działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z eskortami europejskimi i współpraca ze stowarzyszeniami weteranów wojskowych. Dbanie o miejsca pamięci narodowej, poprzez udział w uroczystościach patriotycznych. Ścisła współpraca z mediami w tym z prasą regionalną, jeździecką w celu skonsolidowania środowisk jeździeckich wokół idei i etosu kawalerii polskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.